Voorbereiden op crises in de Caribische delen van het Koninkrijk

Van 21 tot en met 24 mei vond de 3e editie van de 'Week van de Crisisbeheersing Caribische delen van het Koninkrijk' plaats in Den Haag. De week werd georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verschillende vertegenwoordigers van crisisorganisaties van de 6 eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, medewerkers van diverse ministeries en ketenpartners zoals het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en Urban Search and Rescue Team (USAR.NL) kwamen bijeen.

De week startte met een dilemmaoefening, waarin deelnemers moesten oefenen met het nemen van moeilijke beslissingen. Vervolgens waren er interessante presentaties en discussies over crisisbeheersing. Ook is een werkbezoek gebracht aan LOCC en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het LOCC is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en vervult onder andere een belangrijke rol bij (inter)nationale incidenten, rampen en crises of bij dreiging hiervan. Het KNMI is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van weerbeelden, ook voor Caribisch Nederland.

De deelnemers vonden het belangrijk om tijdens de Week van de Crisisbeheersing kennis uit te wisselen, mogelijkheden voor samenwerking verder te verkennen en hierover afspraken te maken en contact te hebben met vertegenwoordigers van andere crisisorganisaties. Samenwerking en voorbereiding stonden de hele week centraal. Samenwerken is belangrijk, zeker in tijden van crisis. Als een ramp of crisis zich voordoet, is het belangrijk om voorbereid te zijn. Een goede voorbereiding leidt tot een betere crisisbeheersing. De deelnemers kijken terug op een geslaagde Week van de crisisbeheersing.