Dekking van depositogarantiestelsel voor de BES-eilanden verhoogd naar USD 25.000

De dekkingslimiet van het depositogarantiestelsel (DGS) voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) wordt vanaf 1 januari 2025 verhoogd tot USD 25.000. Mocht een bank failliet gaan dan krijgen klanten voortaan tot USD 25.000 terug. Eerder was dat USD 10.000 per persoon. Dit betekent dat een groter deel van het geld van klanten bij banken op de BES-eilanden beschermd wordt. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Weyenberg van Financiën ingestemd met het besluit.

Na een evaluatie van het DGS voor Caribisch Nederland in 2021 is besloten om het stelsel op drie punten aan te passen. De dekkingslimiet wordt verhoogd om er voor te zorgen dat minimaal 90% van al het geld op spaarrekeningen gedekt wordt. Naast een forse verhoging van de dekkingslimiet vervalt ook het ingezetenencriterium. Dat betekent dat alle rekeninghouders in Caribisch Nederland voortaan onder het DGS BES beschermd worden, ongeacht hun woon- en verblijfplaats. Ook verandert de financiering van het fonds. Banken gaan vooraf meebetalen aan de opbouw van het fonds. Het stelsel zal voortaan door de sector zelf gefinancierd worden in lijn met de systematiek van Europees Nederland.

Het besluit wordt nu ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Het nieuwe DGS BES gaat gelden vanaf 1 januari 2025.