Een gezonde, betrouwbare financiële sector is een voorwaarde voor een goed functionerende economie. Het kabinet wil consumenten en bedrijven, die hun geld toevertrouwen aan financiële instellingen, zo goed mogelijk beschermen. Door toezicht op de werkwijze van individuele instellingen en het hele financiële systeem. Door de klant centraal te stellen. En door misbruik van de financiële sector met maatregelen tegen te gaan.

Zie ook

Verantwoordelijk