Beloningen financiële sector

In 2015 heeft de Rijksoverheid het beloningsbeleid binnen de financiële sector aangescherpt. De overheid verplicht financiële ondernemingen om een beheerst beloningsbeleid te voeren. Dat betekent dat ze erg hoge beloningen en verkeerde beloningsprikkels tegengaan.

Bonusplafond

Voor medewerkers van Nederlandse financiële ondernemingen geldt over het algemeen dat de bonus maximaal 20% van de vaste beloning mag zijn. Dit heet ook wel een bonusplafond.

Verbod op gegarandeerde bonussen

Een variabele beloning is ongewenst als er geen of een beperkte prestatie binnen het bedrijf tegenover staat. Daarom geldt er een verbod op deze gegarandeerde bonussen.

Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen

Werkgevers mogen geen vertrekvergoedingen uitkeren:

  • als iemand vrijwillig vertrekt;
  • als iemand zijn werk niet goed heeft gedaan. Dit heet ook wel ernstig verwijtbaar tekortschieten;
  • aan een bestuurder, ook wel dagelijks beleidsbepaler genoemd, bij falen van de onderneming.

Daarnaast mag de vertrekvergoeding voor een bestuurder maximaal 1 jaarsalaris zijn.

Terugvorderen bonussen

De raad van commissarissen van een financiële onderneming kan de bonus van een bestuurder aanpassen of terugvorderen. Bijvoorbeeld als de economische situatie van de onderneming slecht is. Of als achteraf blijkt dat de bonus op basis van de verkeerde informatie onterecht is uitgekeerd. 

Door de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen kan ook de bonus van andere medewerkers aangepast of teruggevorderd worden. Daarnaast is aanpassen of terugvorderen verplicht als medewerkers beroepsnormen schenden, zoals bijvoorbeeld frauderen. Of als ze verantwoordelijk zijn voor grote verliezen.