Beloningen financiële sector

In 2015 heeft de Rijksoverheid het beloningsbeleid binnen de financiële sector aangescherpt. De overheid verplicht financiële ondernemingen om een beheerst beloningsbeleid te voeren. Dit beleid moet buitensporige variabele beloningen en beloningsprikkels tegengaan.

Bonusplafond

Voor medewerkers van Nederlandse financiële ondernemingen geldt dat de bonus maximaal 20% van de vaste beloning mag zijn (bonusplafond).

Verbod op gegarandeerde bonussen

Een relatief hoge variabele beloning is ongewenst als er geen of een beperkte prestatie binnen het bedrijf tegenover staat. Daarom geldt er een verbod op deze gegarandeerde bonussen.

Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen

Werkgevers mogen geen vertrekvergoedingen uitkeren:

  • als iemand vrijwillig vertrekt;
  • als iemand zijn werk niet goed heeft gedaan. Dit heet ook wel ernstig verwijtbaar tekortschieten;
  • aan een bestuurder (dagelijks beleidsbepaler) bij falen van de onderneming.

Daarnaast mag de vertrekvergoeding voor een bestuurder (dagelijks beleidsbepalers) maximaal 1 jaarsalaris zijn.

Terugvorderen bonussen

De raad van commissarissen van een financiële onderneming kan de bonus van een bestuurder (dagelijks beleidsbepaler) aanpassen of terugvorderen. Bijvoorbeeld als de economische situatie van de onderneming slecht is. Of als de onderneming het doel waarvoor het de bonus heeft ingesteld, niet heeft gehaald.

Door de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is de bevoegdheid tot aanpassen of terugvorderen van bonussen uitgebreid naar alle medewerkers. Daarnaast is aanpassen of terugvorderen verplicht gesteld als medewerkers beroepsnormen schenden of verantwoordelijk zijn voor grote verliezen.