Stabiele financiële sector

Een sterke en betrouwbare financiële sector is nodig voor stabiele economische groei. De financiële sector bestaat onder meer uit banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen en betaalinstellingen. Zij zorgen ervoor dat we kunnen betalen, sparen, lenen en verzekeren. Het kabinet wil dat Nederlanders kunnen vertrouwen op de financiële sector.

Sterke, duurzame en innovatieve financiële instellingen

Het kabinet wil dat financiële instellingen:

  • Bijdragen aan een duurzame wereld. Dat betekent onder andere dat ze greenwashing voorkomen en zich houden aan IMVO-richtlijnen.
  • Gezond en weerbaar zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze genoeg financiële buffers aanhouden. En cybercrime en witwassen tegengaan.
  • Inclusief en maatschappelijk verantwoord werken. Bijvoorbeeld door beleggers te waarschuwen voor risico’s. En de mogelijke risico’s op de woningmarkt in de gaten te houden voor mensen met een hypotheek. En jongeren te waarschuwen voor de risico’s van bijvoorbeeld crypto.
  • Innovatief en toekomstgericht werken. Door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de FinTech-sector. En een mogelijke digitale euro te verkennen.

Dit staat allemaal in de beleidsagenda voor de financiële sector van 2023.

Regulering van de financiële sector

Een groot deel van de regels voor de financiële sector worden vastgesteld in de Europese Unie. In Nederland komt die regelgeving onder meer terug in de Wet op het financieel toezicht. 

Het toezicht op de financiële sector in Nederland wordt uitgeoefend door de Europese Centrale Bank, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.