Beslisnota bij Kamerbrief signaalrapportage 'Meer inzicht in en toezicht op certificering'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief signaalrapportage 'Meer inzicht in en toezicht op certificering' (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)