Kamerbrief over de toegankelijkheid van NEN-normcommissies voor kleine mkb-bedrijven

Minister Adriaansens (EZK) reageert op de motie Stoffer-Romke de Jong (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. 55) waarbij ze ingaat op het proces van normalisatie en de rol van NEN, de toegang van het mkb tot het normalisatieproces (zowel nationaal als Europees) en tot financiële steun.

Kamerbrief over de toegankelijkheid van NEN-normcommissies voor kleine mkb-bedrijven (PDF | 5 pagina's | 282 kB)