Meer inzicht in en toezicht op certificering

Deze rapportage door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft een tussentijds beeld van onderzoek naar de 35 certificeringsstelsels waarin de ILT een rol speelt.