Besluit op Wob-/Woo-verzoek over testrapport babydrager

Besluit op een verzoek om informatie over het testrapport omtrent de door Lidl aangeboden babydrager. Het verzoek is op 6 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).