Begin 2014 hoorde Defensie dat medewerkers misschien ziek zijn geworden nadat zij werkten met chroomverf en CARC. De minister van Defensie heeft aan het onafhankelijk onderzoeksinstituut RIVM opdracht gegeven dit grondig te onderzoeken. Alle beschikbare documenten over dit onderwerp zijn openbaar gemaakt. Defensie wil daarmee zo open mogelijk zijn en het onderzoek ondersteunen. Voor (oud-)medewerkers zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.