Documenten - Circulaire economie

118 documenten over Circulaire economie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Bijlage 2 Op weg naar een robuuste monitoring van de circulaire economie

Het rapport bevat de resultaten uit2019 van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie.

Rapport | 27-03-2020

Doelstelling circulaire economie-2030

Policy brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De brief gaat over de tussendoelstelling om in 2030 het gebruik van ...

Rapport | 27-03-2020

Kamerbrief bij policy brief en monitoringsrapportage

Minister Van Veldhoven stuurt 2 publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over circulaire economie naar de Tweede ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2020

Kamerbrief over conferentie Circulaire Economie

Minister Van Veldhoven nodigt de Tweede Kamer uit voor de 2e Circulaire Economie Conferentie. Deze vindt plaats op 3 februari ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-01-2020

Beantwoording Kamervragen over bevorderen circulair bouwen

Minister Knops beantwoordt vragen over de maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen.

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2020

Staat van Transitie - dynamiek in mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie

In 2017 is de staat van transitie door DRIFT geschetst. Het denken over transities is binnen het ministerie IenW ingedaald. Nu, ...

Rapport | 31-12-2019

Beantwoording Kamervragen over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een reactie op motie van het lid Laçin over loskoppelen van wijken van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-12-2019

Effectmeting scherpere milieuprestatie-eis

Onderzoek naar de lasteneffecten van de verscherpte milieuprestatie-eis voor nieuwbouw woningen.

Rapport | 13-12-2019

Statement directeur generaal IenW Klimaattop Madrid

Toespraak van de directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Roald Lapperre op maandag 9 december 2019 ...

Toespraak | 10-12-2019

Een small wins raamwerk voor transitiemanagement door het ministerie van infrastructuur en waterstaat

Rapport over mogelijkheden voor small wins onderzoek. Small wins kunnen cruciale zaadjes zijn voor maatschappelijke transities.

Rapport | 30-11-2019