Orders in het F-35-programma

Nederland heeft meegedaan aan de ontwikkeling van de F-35. En is betrokken bij de productie voor en instandhouding van dit vliegtuig.

€ 800 miljoen voor deelname aan ontwikkeling F-35

Om deel te nemen aan die ontwikkeling heeft de Nederlandse overheid 800 miljoen dollar aan de Amerikaanse overheid betaald. Met die industrie is afgesproken dat zij € 105 miljoen aan de overheid vergoeden. Dit vanwege het belang van de Nederlandse industrie bij dit programma. De overheid en de bedrijven hebben hierover afspraken gemaakt in de Medefinancieringsovereenkomst F-35.

Meedoen aan ontwikkeling F-35 geeft kans op opdrachten

Nederlandse leveranciers hadden zo de kans opdrachten te krijgen voor de ontwikkeling van dit gevechtsvliegtuig. Nu zijn er kansen op opdrachten bij de serieproductie van het vliegtuig. In de toekomst zijn opdrachten mogelijk voor de instandhouding (onderhoud en reparatie) van het vliegtuig.

Nederlandse positie luchtvaartsector

Nederlandse leveranciers hebben al voor meer dan € 1 miljard aan contracten gekregen. Dit versterkt de positie van Nederland in de internationale luchtvaartsector.

Bijdrage bedrijven aan de F-35

Een bedrijf moet 2% van de jaaromzet uit F-35-orders betalen aan de Staat. Inmiddels zijn 83 bedrijven en instellingen aangesloten.

Informatie over F-35-programma

Wilt u meer informatie over het F-35-programma of over de medefinancieringsovereenkomst F-35? Stuur dan een e-mail naar: E.Janssen@minez.nl