De Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie verkoopt militaire goederen, zoals marineschepen en radars. Onder andere aan het ministerie van Defensie. Ook exporteren deze bedrijven per jaar voor ongeveer € 1,5 miljard aan goederen. Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) helpt deze bedrijven door ze in contact te brengen met mogelijke kopers. Het CMP is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast bevordert de overheid deelname van Nederlandse bedrijven in samenwerkingsprogramma’s tussen landen. Bij de ontwikkeling of aankoop van militair materieel.