Hoe koopt Defensie materieel in?

Het ministerie van Defensie koopt veel materieel en diensten in. Die aankoop gaat via een aanbesteding. Er zijn 3 manieren van aanbesteding. Nieuwe aanbestedingen vindt u onder andere op TenderNed.

Eisen aan bedrijven die willen meedingen naar defensieorder

Of uw bedrijf in aanmerking komt voor de aanbesteding, hangt af van de eisen die Defensie stelt. Deze eisen staan in de aanbestedingsdocumenten.

Aanbestedingen door het ministerie van Defensie

Soort aanbesteding Kenmerken

Aanbesteding volgens de Wet Aanschaffingen Defensie en Veiligheid (wet ADV).

  • Dit lijkt op een openbare aanbesteding. Alle industrieën (dus ook de bedrijven uit Nederland) kunnen aanbieden.
  • Aanbestedingen vindt u op TED Tender European Daily.
  • Het ministerie van Defensie Nederland kan een bepaling opnemen in de aanbesteding dat 30% van de aankoop internationaal moet worden aanbesteed. Zo kunnen Nederlandse bedrijven ook meedingen naar opdrachten.

Aanbesteding volgens de Europese uitzonderingsbepaling (artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

  • Geldt voor de aankoop van militair materieel.
  • Krijgt een buitenlands bedrijf de opdracht? Dan kan Nederland soms verplichten om tegenorders te plaatsen bij Nederlandse producenten (industriële participatie).

Aanbesteding volgens de Aanbestedingswet.

  • Geldt voor civiele goederen.
  • De algemene regels voor aanbestedingen gelden hierbij.
  • Aanbestedingen zijn te vinden op TenderNed.