Defensie koopt materieel

Er werken ongeveer 60.000 militairen en burgers voor Defensie. Zij werken in kazernes en kantoren. Maar ook op missies in het buitenland en nog veel andere plekken. Defensiepersoneel heeft voldoende en goed materieel nodig om goed zijn werk te kunnen doen. Daarom versterkt Defensie de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van maart 2018 maakte Defensie dat al bekend.

Begroting 2020: nieuw materieel en modernisering oud materieeel

Het kabinet wil nieuw materieel aanschaffen en oud materieel moderniseren. Het gaat om 9 extra F-35 jachtvliegtuigen bovenop de 37 die er al zijn besteld. En ook om groot onderhoud aan 4 luchtverdedigings- en commandofregatten. Ze krijgen de nieuwste radars en sensors. Ook wil het kabinet investeren in de ondersteuning en inzetbaarheid van de special forces.

Dit staat in de Begroting van het ministerie van Defensie voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Zie ook belangrijkste plannen voor 2020 van Defensie.

Welk materieel koopt Defensie?

Defensie koopt het eigen materieel in voor alle werknemers en activiteiten. Defensie koopt onder meer:

  • Strategisch materieel zoals voertuigen, vliegtuigen, schepen en wapens. Deze worden gebruikt bij missies en oefeningen.
  • Niet-strategisch materieel. Dat zijn bijvoorbeeld kantoormeubelen, dienstauto's, voedsel, kleding, medicijnen, schoonmaakdiensten en automatiseringsdiensten.

Verantwoording bij grote aankopen

Het ministerie van Defensie legt elk jaar aan de Tweede Kamer verantwoording af over het materieel dat het inkoopt en onderhoudt. Het gaat alleen over strategische projecten boven € 25 miljoen. Die staan in het Materieel Projectenoverzicht.

Voor aankoop van militair materieel, informatiesystemen en infrastructuur vanaf € 5 miljoen legt Defensie ook verantwoording af via de begroting en het jaarverslag.

Materieel verkopen aan Defensie

Wilt u zaken doen met Defensie? Dan moet uw organisatie voldoen aan bepaalde regels als u producten en diensten aanbiedt. Bijvoorbeeld over de aanbesteding, integriteit en bedrijfsvoering.