Defensie koopt materieel

Er werken ongeveer 60.000 militairen en burgers voor Defensie. Zij werken in kazernes en kantoren. Maar ook op missies in het buitenland en nog veel andere plekken. Defensiepersoneel heeft voldoende en goed materieel nodig om goed zijn werk te kunnen doen. Daarom versterkt Defensie de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van maart 2018 maakte Defensie dat al bekend.

Begrotingsfonds voor grote investeringen

Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. In dit fonds wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn. Dit werd bekendgemaakt op Prinsjesdag 2018. 

Welk materieel koopt Defensie?

Defensie koopt het eigen materieel in voor alle werknemers en activiteiten. Defensie koopt onder meer:

  • Strategisch materieel zoals voertuigen, vliegtuigen, schepen en wapens. Deze worden gebruikt bij missies en oefeningen.
  • Niet-strategisch materieel. Dat zijn bijvoorbeeld kantoormeubelen, dienstauto's, voedsel, kleding, medicijnen, schoonmaakdiensten en automatiseringsdiensten.

Verantwoording bij grote aankopen

Het ministerie van Defensie legt elk jaar aan de Tweede Kamer verantwoording af over het materieel dat het inkoopt en onderhoudt. Het gaat alleen over strategische projecten boven € 25 miljoen. Die staan in het Materieelprojectenoverzicht.

Voor aankoop van militair materieel, informatiesystemen en infrastructuur vanaf € 5 miljoen legt Defensie verantwoording af via de begroting en het jaarverslag.

Materieel verkopen aan Defensie

Wilt u zaken doen met Defensie? Dan moet uw organisatie voldoen aan bepaalde regels als u producten en diensten aanbiedt. Bijvoorbeeld over de aanbesteding, integriteit en bedrijfsvoering.