Zakendoen met Defensie

Defensie is een van de grootste investeerders binnen de Nederlandse overheid. Jaarlijks koopt de organisatie militaire en civiele goederen en diensten in. Om zaken te doen met Defensie gelden verschillende eisen, zoals de standaarden van ISO en NAVO, voldoende technische knowhow en een goede financiële en economische positie van een onderneming. 

Om zaken te doen verwacht Defensie dat u beschikt over voldoende technische knowhow, ervaring en een kwalitatief voldoende capaciteit om de defensieopdracht uit te kunnen voeren. Daarnaast moet uw financiële en economische positie zodanig zijn, dat de continuïteit van uw onderneming is gewaarborgd.

Als u deelneemt aan een aanbesteding kan u worden gevraagd om uw technische bekwaamheid en uw financiële en economische draagkracht aan te tonen. Afhankelijk van de de opdracht kan Defensie ook van u verwachten dat u beschikt over een kwaliteitszorgsysteem.

De gestelde eisen zijn doorgaans gebaseerd op internationale standaarden zoals de ISO-standaard, maar ook op standaarden die binnen de NAVO worden gehanteerd, zoals de AQAP (met name toegepast producten voor specifiek militaire doeleinden).

Defensie besteedt steeds meer aandacht aan sociale en milieuaspecten. Deze kunnen ook een rol spelen in de selectie van leveranciers. Defensie wil inzage hebben in de opbouw van uw prijzen, als opdrachten niet onder de reikwijdte van de Europese aanbestedingsregels vallen. Tot slot kan Defensie van u verwachten dat u ook op elektronisch gebied zaken kunt doen.

U hoeft geen aanbieder te zijn van uitsluitend militaire producten om zaken te doen met Defensie. Defensie koopt tevens een breed assortiment civiele producten. Hiertoe behoren naast materieel ook diensten.

Wanneer u zaken doet met Defensie moet u weten hoe Defensie te werk gaat bij het verstrekken van haar opdrachten. Verder zult u willen weten waar u informatie over voorgenomen aanschaffingen kunt vinden en met wie u contact op kunt nemen voor nadere informatie. Al deze onderwerpen komen in dit onderdeel aan bod.