Defensie Industrie Strategie (DIS)

Defensie wil bij de aanschaf van toekomstig materieel het beste product voor de beste prijs, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarvoor wordt de Nederlandse defensie-industrie versterkt, beschermd en internationaal gepositioneerd. Dit staat in de Defensie Industrie Strategie (DIS).

De nota Defensie Industrie Strategie biedt de handvatten om dit te bereiken. De Defensie Industrie Strategie is van de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Samen kunnen zij ervoor zorgen dat Nederlandse veiligheidsbelangen beschermd blijven.