Gerubriceerde defensieopdrachten

Een aantal defensieopdrachten heeft een gerubriceerd of vitaal karakter. Dat betekent dat bij de opdracht informatie en/of materiaal wordt gebruikt dat als staatsgeheim of van vitaal belang is verklaard, en/of dat personeel van een bedrijf ingehuurd wordt dat inzage moet hebben in gerubriceerde informatie of met vitaal materiaal moet werken. We spreken dan van een gerubriceerde defensieopdracht.

Gerubriceerde defensieopdrachten zijn onderhevig aan beveiligingsmaatregelen waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen. In de overeenkomsten met Defensie wordt in een veiligheidsclausule verwezen naar de 'Algemene Beveiligingseisen voor defensieopdrachten' (ABDO).