Defensie Materieel Proces

Het proces rond de verwerving van materieel wordt gestuurd met behulp van het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP). Het DMP geldt voor projecten met een financiële omvang vanaf € 50 miljoen. Het DMP wordt tevens als instrument gehanteerd voor informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Voornaamste kenmerken van het DMP zijn:

  • gefaseerde besluitvorming op centraal niveau;
  • centrale sturing van projecten;
  • decentrale uitvoering.      

Het DMP geldt niet alleen voor investeringsprojecten en militair materieel. Sinds 1996 volgen ook infrastructuurprojecten, automatiseringsprojecten en exploitatieprojecten de regels van dit proces.

Materieelprojecten

Projecten met een financiële omvang vanaf € 50 miljoen worden opgenomen in het materieelprojectenoverzicht dat jaarlijks wordt samengesteld. Dit overzicht geeft de stand van zaken weer van de lopende DMP-projecten en van de projecten waarvan de behoeftestellingsfase (fase A) in het komende jaar wordt afgerond.

Het overzicht wordt met de defensiebegroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Het parlement krijgt zo inzicht over welke projecten in welke fase het in dat jaar informatie kan verwachten.

Na de uitgifte van het materieelprojectenoverzicht worden veel projecten jaarlijks besproken met het ministerie van Economische Zaken en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). Het doel van dit overleg is te bezien in welke projecten de Nederlandse industrie een rol kan spelen in het kader van participatie.

Door dit overleg al in een vroegtijdig stadium te voeren is het mogelijk de Nederlandse industrie tijdig bij een project te betrekken. Hierdoor is het voor de industrie mogelijk deel te nemen aan internationale ontwikkelingsprojecten en hierin een belangrijkere rol te spelen dan het uitsluitend invullen van compensatieopdrachten.