Verwervingsorganisaties

Als u zaken wilt doen met Defensie krijgt u te maken met verschillende inkopende diensten binnen het ministerie. De grootste diensten treft u aan binnen de Defensie Materieel Organisatie en het Defensie Ondersteuningscommando.

Deze diensten beschikken over eigen (inkoop)personeel dat bestaat uit:

  • projectmanagers;
  • technici;
  • logistici;
  • kwaliteitszorgfunctionarissen;
  • verwervingsfunctionarissen (contractmanagers/inkopers).      

Laatstgenoemden zijn verantwoordelijk voor het commerciële traject in geval van een aanbesteding. In beginsel zijn zij de aangewezen personen die contacten hebben met leveranciers.

Bij het aanschaffen van producten en diensten kan Defensie overigens ook gebruik maken van een intermediair, aan wie Defensie het verrichten van de aanschaffing heeft uitbesteed. Daarnaast kunnen in het kader van interdepartementale inkoopsamenwerking behoeften worden gebundeld ten behoeve van rijksbrede aanbestedingen. Hierbij besteedt één departement ten behoeve van alle andere deelnemende departementen de benodigde goederen of diensten aan.  

De Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) levert kwalitatief hoogwaardig materieel aan de operationele gebruikers. De DMO draagt ook zorg voor de afstoting dit materieel.

De DMO koopt verschillende (militaire) producten en diensten in van zeer uiteenlopende aard, zoals zee-, land-, lucht- (wapen)-systemen, specifieke militaire goederen en diensten en ICT-producten en -diensten. Binnen de DMO worden de investeringsprojecten uitgevoerd door de verwervingsafdelingen binnen het Ressort Verwerving in Den Haag.

Het Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando is een verzameling van interne defensieleveranciers ter ondersteuning van de diverse defensieonderdelen, zodat deze zich geheel kunnen concentreren op hun kerntaken. De ondersteuningscommando levert daartoe een uitgebreid pakket aan producten en diensten en zijn onderverdeeld in een aantal bedrijfsgroepen.

  • de Divisie Facilitair en Logistiek voor facilitaire producten diensten;
  • de Divisie Vastgoed en Beveiliging voor gebouwen, werken, terreinen en infrastructuur, verdeeld in de regiodirecties Noord, Zuid, West;
  • de restauratieve organisatie Paresto, voor voedingsmiddelen, catering en restaurantgerelateerde goederen en diensten;
  • de Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO), voor transport en vervoersdiensten;
  • het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC), voor medische apparatuur, farmaceutische producten en medische diensten.