Industriële participatie (IP) militaire goederen

Nederland heeft een innovatieve defensie- en veiligheidsindustrie. Maar de markt voor defensiematerieel is geen gelijkwaardig speelveld. Want veel landen kopen bij voorkeur hun militaire systemen bij hun nationale defensie-industrie. Daardoor maken buitenlandse leveranciers minder kans op orders.

Industriële Participatie helpt Nederlandse producenten

Industriële Participatie (IP) helpt de marktpositie van Nederlandse producenten op de defensiemarkt te verbeteren. Bestelt het ministerie van Defensie militaire goederen in het buitenland? Dan kan de Nederlandse overheid in bepaalde gevallen vragen om tegenorders (industriële participatie). Het buitenlandse bedrijf wordt dan verplicht om orders te plaatsen bij Nederlandse producenten.

IP is mogelijk via een beroep op (uitzonderings-)artikel 346 VWEU ter bescherming van wezenlijke belangen van nationale veiligheid. Het leidend beleidsdocument daarvoor is de Defensie Industrie Strategie (DIS).

Wanneer industriële participatie?

Koopt het ministerie van Defensie militair materieel bij een buitenlands bedrijf? Dan kan de Nederlandse overheid vragen om industriële participatie (IP). Meestal gaat het daarbij om opdrachten van meer dan € 5 miljoen. Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) is verantwoordelijk voor industriële participatie. Voor de invulling van de verplichting sluit het CMP met het buitenlandse bedrijf een IP-overeenkomst af. Daarnaast helpt het CMP deze buitenlandse bedrijven in contact te komen met Nederlandse bedrijven. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van IP? Stuur dan een e-mail naar één van de CMP adviseurs Industriële Participatie, zie organogram Commissariaat Militaire Productie voor de contactgegevens.

Industriële participatie voor Nederlandse bedrijven

Exporterende bedrijven kunnen ook met industriële participatie te maken krijgen. Dit hangt af van de overheid in het land waarmee ze zaken doen.