Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2015 - 2016

In deze rapportage wordt ingegaan op de uitgangspunten van het Industrieel Participatiebeleid, de Europese initiatieven om tot een efficiënte en competitieve defensie- en veiligheidsindustrie te komen en de kwantitatieve resultaten van het Industrieel Participatiebeleid (IP-beleid).

Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2015 - 2016 (PDF | 6 pagina's | 119 kB)