Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2015 - 2016

In deze rapportage wordt ingegaan op de uitgangspunten van het
Industrieel Participatiebeleid, de Europese initiatieven om tot een efficiënte en competitieve defensie- en veiligheidsindustrie te komen en de kwantitatieve resultaten van het Industrieel Participatiebeleid (IP-beleid).