Exportcontrole strategische goederen

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Militaire goederen zoals geweren kunnen de veiligheid in gevaar brengen. Dit geldt ook voor goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use) zoals nachtkijkers en sommige chemicaliën. Bedrijven die deze strategische goederen verhandelen, moeten voldoen aan strenge regels. Dit geldt ook als een bedrijf technisch advies geeft of bepaalde software uitvoert.

De Rijksoverheid. Voor Nederland