Militaire goederen zoals geweren kunnen de veiligheid in gevaar brengen. Dit geldt ook voor goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use) zoals nachtkijkers en sommige chemicaliën. Bedrijven die deze strategische goederen verhandelen, moeten voldoen aan strenge regels. Dit geldt ook als een bedrijf technisch advies geeft of bepaalde software uitvoert.