Rapportages dual-use goederen en militaire goederen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is transparant over het nationale exportcontrolebeleid voor dual-use (tweeërlei gebruik) goederen en militaire goederen en publiceert daarom diverse rapportages.

Nationale rapportages

Op nationaal niveau publiceert het ministerie van Buitenlandse Zaken deze rapportages:

Internationale rapportages

Nederland draagt ook bij aan de transparantie van de internationale handel in militaire goederen. De informatie die Nederland aanlevert over in- en uitvoer van militaire goederen komt terecht in deze openbare internationale rapportages: