Historisch overzicht afgewezen aanvragen voor militaire goederen

Elk jaar publiceert de Nederlandse regering een overzicht van de in het afgelopen jaar afgewezen aanvragen voor de uitvoer, doorvoer en tussenhandel van militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik. In dit bestand is een historisch overzicht weergegeven van alle afgewezen aanvragen sinds 2004.

Na publicatie van de nieuwe jaarrapportage over het Nederlandse wapenexportbeleid zal dit historisch overzicht worden aangevuld met de nieuwe afgewezen aanvragen. Dit overzicht is een bijlage van de jaarrapportage over het Nederlandse wapenexportbeleid.

Uitleg kolommen in de rapportage

In de 1e rij staan de namen van de kolommen vermeld. Hieronder een korte toelichting per kolom.

 • Rapport: Geeft aan in welk jaarrapport de afgewezen aanvraag is gepubliceerd
 • Datum: Datum waarop aanvraag is afgewezen
 • Eindbestemming: Land van eindbestemming van de goederen
 • Via: Land van waaruit naar land van eindbestemming wordt uitgevoerd
 • Omschrijving: Omschrijving van de goederen waarvoor aanvraag is afgegeven
 • Ontvanger: Naam van ontvanger
 • Eindgebruiker: Naam van eindgebruiker
 • Criteria: Criteria uit het EU gemeenschappelijk standpunt inzake wapenexport waarop is afgewezen
 • V/S: Geeft aan of het om een vergunningaanvraag of een sondage (proefaanvraag) gaat
 • U/D/T: Geeft aan of het Uitvoer (U) of Doorvoer (D) of Tussenhandel (T) betreft
 • Opmerkingen: Geeft bijzonderheden weer