Archief jaarrapporten wapenexportbeleid

In de jaarrapporten exportcontrolebeleid staan de uitgangspunten, instrumenten en de procedures van het Nederlandse exportcontrolebeleid beschreven. Daarnaast komt het karakter van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie aan bod. Ook worden belangrijke beleidswijzingen en internationale ontwikkelingen op het terrein van de exportcontrole op strategische goederen (militair en dual-use) beschreven.

In de bijlagen bij de rapporten staan overzichten van de waarde van de afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen. Dit gaat per categorie goederen en per land van eindbestemming. Verder staat in de rapporten welke vergunningaanvragen zijn afgewezen.