Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2020

Dit rapport schetst het karakter van de Nederlandse defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie. Ook gaat het in op de instrumenten, procedures en uitgangspunten van het Nederlandse beleid voor exportcontrole. Vervolgens beschrijft het rapport de aard en omvang van de in 2020 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire, dual-use en foltergoederen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan een aantal internationale ontwikkelingen op het terrein van exportcontrole.

Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2020 (PDF | 72 pagina's | 2,1 MB)