Waar kan ik terecht met vragen over strategische goederen?

Heeft u vragen over de exportcontrole van strategische goederen en diensten? Dan kunt u terecht bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Voor vragen over het exportbeleid voor strategische goederen kunt u terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

Contactgegevens Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

Voor vragen over exportcontrole van strategische goederen en diensten kunt u terecht bij:

Belastingdienst / Douane / CDIU
Strategische goederen en sanctiebeleid
Telefoonnummer: 088 - 151 21 22
Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen
Website: Belastingdienst.nl/douane

Bij de CDIU kunt u ook aanvragen indienen voor vergunningen en sondages. U kunt er ook terecht voor de verplichte opgave (kennisgeving) voor de naleving van het Verdrag chemische wapens.

Contactgegevens ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Voor vragen over het beleid voor exportcontrole van strategische goederen en strategische diensten kunt u terecht bij:

dgbeb-exportcontrole-ESG@minbuza.nl

of

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directoraat-Generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen
Directie Internationale Marktordening & Handelspolitiek / Exportcontrole Strategische Goederen
Postbus 20061
2500 EB Den Haag