Wanneer heb ik een vergunning nodig voor de export van militaire goederen?

Geweren, munitie, traangas en oorlogsschepen. Dit zijn voorbeelden van militaire goederen waarvoor u bij export een vergunning nodig heeft. De militaire goederenlijst van Europese Unie (EU) bepaalt voor welke producten een vergunning nodig is.

Lijst militaire goederen voor exportvergunning

Wilt u militaire goederen exporteren of via Nederland doorvoeren? Dan heeft u een meldplicht of moet u een vergunning aanvragen. Het gaat om producten op de EU-lijst militaire goederen en de EU-lijst goederen tweeërlei gebruik (dual-use).

Vergunning aanvragen export of doorvoer militaire goederen

Formulieren voor invoer, doorvoer of uitvoer van militaire goederen vindt u bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. De CDIU toetst namens het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de aanvraag aan het Nederlandse wapenexportbeleid.

Proefaanvraag vergunning export militarie goederen (sondage)

Wilt u van tevoren weten of u in aanmerking komt voor een exportvergunning? Dan kunt u een sondage (proefaanvraag) indienen bij de CDIU. Die kan u al aanvragen voordat het contract is getekend.