Heb ik een vergunning nodig voor dienstverlening voor militaire goederen of dual-use-goederen?

Repareert of onderhoudt uw bedrijf militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use)? Of geeft u instructies in het gebruik ervan? Dan gelden dezelfde exportregels als bij de levering van andere strategische goederen. U moet dan in sommige gevallen een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor de verkoop van bepaalde computerprogramma’s en het bemiddelen in de handel van militaire goederen.

3 soorten strategische diensten

De controle van de export van strategische diensten richt zich op 3 categorieën:

  • niet-fysieke overdracht van computerprogramma’s en technologie;
  • technische bijstand: bijvoorbeeld advies of training;
  • tussenhandel: zoals bemiddeling of verkopen.

Meldingen en vergunningen strategische diensten

Formulieren voor meldingen en vergunningen voor strategische diensten staan op de website Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane.

Vergunning export software

U heeft een vergunning nodig als u bepaalde software wilt verhandelen. Bijvoorbeeld een besturingsprogramma voor een wapeninstallatie. De regels voor niet-fysieke producten zijn dezelfde als de vergunningregels voor fysieke strategische goederen

Regels technische bijstand wapens en militaire producten

Er gelden strenge regels voor technische bijstand bij het ontwikkelen of aanpassen van wapens of andere militaire producten. Zoals:

  • Hulp bij het ontwikkelen van massavernietigingswapens is verboden.
  • Advies aan een afnemer van strategische goederen is verboden in een land waarvoor een wapenembargo geldt.
  • Voor advies bij de ontwikkeling van strategische goederen geldt een vergunningplicht.

Meer informatie over welke dienstverlening is toegestaan, staat in het document Veelgestelde vragen tussenhandel en technische bijstand Wet strategische diensten.

Vergunning tussenhandel militaire goederen

Tussenhandeldiensten bij militaire goederen zijn alleen toegestaan met een vergunning. Tussenhandeldiensten (brokering) zijn activiteiten die een transactie in strategische goederen mogelijk maken. Denk aan:

  • onderhandelen;
  • regelen;
  • verkopen;
  • aankopen.

Vervoer, financiële diensten, (her)verzekering of promotie vallen niet onder tussenhandeldiensten.

Melden tussenhandel dual-use-goederen

Als ondernemer moet u tussenhandel met dual-use-goederen melden bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. De overheid wil voldoende informatie over de diensten die u als ondernemer op dit gebied biedt.

Vergunning of verbod tussenhandel dual-use-goederen

De minister van Buitenlandse Zaken kan een vergunningplicht of handelsverbod opleggen aan een tussenhandelaar. Bijvoorbeeld wanneer uw diensten bijdragen aan de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Of als de diensten zich richten op militair eindgebruik in een land waar een wapenembargo geldt.