Heb ik een vergunning nodig voor export van goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use)?

Exporteert u dual-use-goederen binnen de Europese Unie (EU)? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. De producten moeten wel een duidelijk civiel doel hebben. Voor een aantal zeer gevoelige goederen geldt een uitzondering.

Vergunning of verbod export dual-use goederen

Wanneer een verbod of vergunningplicht voor dual-use-goederen geldt, staat in het Handboek VGEM van de Douane. Dit hangt af van het product en de eindbestemming.

Ad hoc-vergunningplicht (catch-all-beschikking)

Ook voor goederen die niet vergunningplichtig zijn, kan de overheid een vergunning eisen. Dit heet een ad-hoc-vergunningplicht of catch-all beschikking. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn dat goederen bestemd (kunnen) zijn voor massavernietigingswapens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) informeert u telefonisch en per aangetekende brief of u een vergunning krijgt.