Heb ik een vergunning nodig voor export van goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use)?

Exporteert u dual-use-goederen binnen de Europese Unie (EU)? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. De producten moeten wel een duidelijk civiel doel hebben. Voor een aantal zeer gevoelige goederen geldt een uitzondering.

Vergunning of verbod export dual-use goederen

Wanneer een verbod of vergunningplicht voor dual-use-goederen geldt, staat in het Handboek VGEM van de Douane. Dit hangt af van het product en de eindbestemming.

Ad hoc-vergunningplicht (catch-all-beschikking)

Ook voor goederen die niet vergunningplichtig zijn, kan de overheid een vergunning eisen. Dit heet een ad-hoc-vergunningplicht of catch-all beschikking. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn dat goederen bestemd (kunnen) zijn voor massavernietigingswapens of voor verwerking in militaire systemen in een land waar een wapenembargo op heerst. Als uw bedrijf een ad-hoc vergunningplicht opgelegd krijgt wordt u hier door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over geïnformeerd middels een formele beschikking.