Wanneer heb ik een vergunning nodig voor de doorvoer van militaire goederen?

U heeft soms een vergunning nodig voor het overladen van militaire goederen. Voor het verhandelen van lichte wapens en munitie is een vergunning of consent (toestemming) nodig.

Vergunningplicht of meldplicht militaire goederen EU-lijst

Voor bedrijven die militaire goederen via Nederland doorvoeren geldt een vergunningplicht of een meldplicht. Dit geldt voor producten op de:

Vergunning overladen militaire goederen

Zodra er in Nederland militaire goederen worden overgeladen, is een vergunning nodig. Via de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane kunt u onder meer een doorvoervergunning aanvragen.

Niet aan land, geen vergunning nodig

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor militaire goederen die niet in Nederland aan land komen. Deze worden dan over zee getransporteerd of via de lucht. De doorvoer van NAVO-materieel en militaire goederen die afkomstig zijn uit de EU met als eindbestemming een EU-land, geldt geen vergunningplicht.

Meldplicht bij doorvoer zonder overladen

Laadt u geen goederen over, dan geldt een meldplicht. Dit geldt voor doorvoer uit of naar een aantal landen:

  • Australië;
  • Japan;
  • Nieuw-Zeeland;
  • Zwitserland;
  • lidstaten van de EU;
  • lidstaten van de NAVO.

Melden doorvoer militaire goederen

Bedrijven kunnen een melding indienen voor de doorvoer van militaire goederen via de Berichtenbox voor bedrijven op Ondernemersplein. Informatie over andere manieren om een melding of registratie door te geven staat op de website van de CDIU.

De overheid kan altijd nog een vergunning eisen. Bijvoorbeeld als zij aanwijzingen heeft dat het land van herkomst de goederen niet heeft gecontroleerd. Of als de zending tijdens de doorvoer een andere bestemming lijkt te krijgen.

Vergunning of consentaanvraag handel lichte wapens en munitie

De handel in bepaalde lichte wapens of munitie is verboden zonder vergunning of toestemming. Deze toestemming heet consent.

Ondernemers kunnen een consent of vergunning aanvragen voor wapens en munitie bij de CDIU.