Defensiematerieel exporteren

Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidssector die willen exporteren, krijgen steun van de overheid. Bijvoorbeeld met handelsmissies of beurzen. Aan het exporteren van defensiemateriaal stelt de Nederlandse overheid wel eisen. Zo zijn er in de meeste gevallen exportvergunningen van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane nodig.

Exportvergunning strategische goederen aanvragen

U kunt uw aanvraag voor strategische goederen indienen via het CDIU. Via een formulier vraagt u een uitvoer- of doorvoervergunning aan voor:

  • strategische goederen;
  • goederen die vallen onder een sanctieregeling;
  • goederen zoals beschreven in bijlage III van de verordening (EG) nr. 1236/2005.

U kunt met dit formulier ook een sondage (proefaanvraag) indienen voor deze goederen.

Deelnemen aan handelsmissies

Een handelsmissie is voor ondernemers die zaken willen doen in het buitenland. De overheid geeft advies tijdens een handelsmissie, kan helpen met het leggen van contacten en gaat in gesprek met het land op overheidsniveau. Dit kan bijdragen om uw positie te verstevigen in de markt van het doelland of in de regio. Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) ondersteunt, in nauwe samenwerking met Defensie en Buitenlandse Zaken het Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidssector tijdens een handelsmissie.