Communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000

C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie.

Alle hulpdiensten op 1 netwerk

Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 7 dagen per week, 24 uur per dag, via C2000 met de meldkamer en met elkaar. Zij gebruiken het gesloten systeem tijdens het dagelijks werk, maar ook bij grote incidenten en rampen. Met C2000 kunnen hulpverleners snel mondeling informatie met elkaar delen. Het is een gesloten (versleuteld) systeem, dat ook bij zware belasting operationeel blijft. Hulpverleners kunnen de meldkamer direct bereiken door een noodknop op hun portofoon.

Dekking

Het C2000 systeem heeft op dit moment een radiodekking van 97,8%. Nederland behoort daarmee in Europa tot de landen met de beste dekking.

C2000 maakt gebruik van zendmasten. Het netwerk bestaat uit ruim 600 zendmasten van 45 tot 53 meter hoog. Het systeem en het netwerk worden continu aangepast en verbeterd. Wanneer hulpverleningsdiensten dekkingsproblemen melden, kan het plaatsen van nieuwe zendmasten nodig zijn. Er kunnen altijd nieuwe dekkingsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld door nieuwbouw. Via een speciale procedure (DIPP) worden de meest urgente meldingen opgelost. De overheid heeft de laatste jaren ruim 75 masten bijgebouwd. Ook worden mobiele opstelpunten ingezet. De hulpverleningsdiensten besteden daarnaast continu aandacht aan een efficiënte wijze van gebruik van het systeem. Dit doen ze door te investeren in opleiding van de gebruikers en het oefenen met het gebruik.

Vernieuwing C2000-systeem

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en alle hulpdiensten vernieuwen het communicatienetwerk C2000, om ook in de toekomst de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie te kunnen garanderen. De hard- en software van het systeem worden tijdig vervangen, omdat het einde van de technische levensduur in zicht is. Het ministerie werkt bij dit omvangrijke project nauw samen met de betrokken hulpdiensten. Een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van departement en de hulpdiensten coördineert de vernieuwing en adviseert de Minister van Justitie en Veiligheid daarover.

De vernieuwing vindt gefaseerd plaats. In de zomer van 2018 werd het nieuwe alarmeringsnetwerk (P2000) in gebruik genomen. In de nacht van 27 op 28 januari 2020 heeft de migratie naar het vernieuwde spraaknetwerk (T2000) plaatsgevonden. De laatste fase van de vernieuwing is het vervangen van de radiobediening in alle meldkamers.

Zendmasten en elektromagnetische velden

Ook het vernieuwde C2000 voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie bij het gebruik van antennemasten. Het Antennebureau geeft meer informatie over de zendmasten die C2000 gebruikt en over elektromagnetische velden die daarbij ontstaan.

Documenten