Communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000

C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie.

Alle hulpdiensten op 1 netwerk

Hulpverleners communiceren via C2000 met de meldkamer en met elkaar. Zij gebruiken het gesloten systeem tijdens het dagelijks werk, maar ook bij grote incidenten en rampen. Met C2000 kunnen hulpverleners snel mondeling informatie met elkaar delen.

Het is een gesloten (versleuteld) systeem waarmee hulpverleners onderling snel kunnen communiceren, dat ook bij zware belasting operationeel blijft. Hulpverleners kunnen de meldkamer direct bereiken door een noodknop op hun portofoon.

Dekking

Het C2000 systeem heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stabiel systeem en heeft op dit moment een radiodekking van 97,8%. Nederland behoort daarmee in Europa tot de landen met de beste dekking.

C2000 maakt gebruik van zendmasten. Het netwerk bestaat uit ruim 600 zendmasten van 45 tot 53 meter hoog. Het systeem en het netwerk worden continu aangepast en verbeterd. Wanneer hulpverleningsdiensten dekkingsproblemen melden, kan het plaatsen van nieuwe zendmasten nodig zijn. Er kunnen altijd nieuwe dekkingsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld door nieuwbouw. Via een speciale procedure (DIPP) worden de meest urgente meldingen opgelost. De overheid heeft de laatste jaren ruim 75 masten bijgebouwd. Ook worden mobiele opstelpunten ingezet. De hulpverleningsdiensten besteden daarnaast continu aandacht aan een efficiënte wijze van gebruik van het systeem. Dit doen ze door te investeren in opleiding van de gebruikers en het oefenen met het gebruik.

Vernieuwing C2000-systeem

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en alle hulpdiensten vernieuwen het communicatienetwerk C2000, om ook in de toekomst de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie te kunnen garanderen. De hard- en software van het systeem wordt tijdig vervangen, omdat het einde van de technische levensduur in zicht is. Het ministerie werkt bij dit omvangrijke project nauw samen met de betrokken hulpverleningsdiensten. Een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van departement en de hulpdiensten coördineert de vernieuwing en adviseert de Minister van Justitie en Veiligheid daarover.

De vernieuwing vindt gefaseerd plaats. In de zomer van 2018 werd het nieuwe alarmeringsnetwerk (P2000) in gebruik genomen. Het nieuwe spraaknetwerk (T2000) is nagenoeg technisch gereed. Na migratie naar het vernieuwde C2000 wordt de radiobediening in alle meldkamers vervangen. Tijdens de vernieuwing blijft het huidige systeem intact, totdat het vernieuwde netwerk operationeel is.

Veiligheid voorop

De overgang van het oude naar het nieuwe systeem duurt langer dan gedacht en zou aanvankelijk in 2017 plaatsvinden. Het ministerie heeft besloten de migratie uit te stellen toen bleek dat de leveranciers pas later konden opleveren en de tijd voor implementatie en testen van het systeem te kort werd. Bij de operatie geldt dat de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie voorop staat. De overgang vindt pas plaats als gegarandeerd is dat hulpverleners ermee kunnen werken en het nieuwe systeem uitgebreid  getest is.

Begin 2019 is een aantal beveiligingsonderzoeken uitgevoerd naar het vernieuwde C2000 en de leveranciers daarvan. Daaruit bleek dat de vernieuwing door kon gaan.

Zendmasten en elektromagnetische velden

C2000 voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie bij het gebruik van antennemasten. Het Antennebureau geeft meer informatie over de zendmasten die C2000 gebruikt en over elektromagnetische velden die daarbij ontstaan.

Documenten