Communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000

C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Zoals politie, brandweer, ambulance, onderdelen van het ministerie van Defensie en bijvoorbeeld de reddingsbrigade. Het huidige C2000-systeem wordt de komende jaren verder verbeterd en uiteindelijk vervangen door een nieuw communicatiesysteem.

Alle hulpdiensten op 1 netwerk

Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 7 dagen per week, 24 uur per dag, via C2000 met elkaar en met de meldkamer. Zij gebruiken het gesloten systeem tijdens het dagelijks werk, maar ook bij grote incidenten en rampen. Met C2000 delen hulpverleners snel mondeling informatie met elkaar. Hulpverleners kunnen de meldkamer direct bereiken door een noodknop op hun portofoon.

Dekkingsproblemen C2000 aanpakken

Het C2000 systeem heeft op dit moment een radiodekking van 97,8%. Het C2000 systeem is ontwikkeld voor gebruik op straat. In gebouwen en voertuigen is geen radiodekking, daarvoor hebben we andere instrumenten (zoals een mobilofoon in auto’s).

Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij de dekking minder goed is, of zelfs wegvalt. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de nacht van 12 op 13 juni 2023. De meldkamers konden toen niet goed communiceren met de hulpverleners op straat. Problemen met de dekking kunnen ontstaan door: veranderingen in het landschap, meer gebouwen, storende radiobronnen, maar ook door verkeerd geïnstalleerde en ondeugdelijke zonnepanelen. Hierdoor kan op een zonnige dag de dekking van C2000 in een specifieke omgeving opeens minder worden.

Om de dekking van het netwerk te verbeteren neemt de overheid continu maatregelen. Zoals:

  • nieuwe zendmasten plaatsen;
  • mobiele opstelpunten instellen;
  • masten van commerciële partijen gebruiken;
  • nieuwe software-updates.

De hulpverleningsdiensten zorgen daarnaast dat ze het systeem steeds zo efficiënt mogelijk blijven gebruiken.

Doorontwikkeling huidig C2000-systeem

De overheid werkt samen met alle hulpdiensten aan de vernieuwing van het communicatienetwerk C2000. De doorontwikkeling gebeurt in 3 fases:

  • In 2018 is het nieuwe alarmeringsnetwerk (P2000) in gebruik genomen.
  • In januari 2020 is het systeem overgegaan naar het vernieuwde spraaknetwerk (T2000).

In de laatste fase wordt in alle meldkamers de radiobediening vervangen.

Zendmasten en elektromagnetische velden

Ook het vernieuwde C2000 voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie bij het gebruik van antennemasten. Het Antennebureau geeft meer informatie over de zendmasten die C2000 gebruikt en over elektromagnetische velden die daarbij ontstaan.

Vervanging C2000

Samen met de hulpdiensten werkt de overheid ook aan een nieuw informatie- en communicatiesysteem. Hiermee kunnen hulpverleners met elkaar communiceren, en informatie verzamelen, analyseren en delen. Zowel op straat, onderweg als in de meldkamers.

Ook het nieuwe systeem moet veilig, eenvoudig en betrouwbaar zijn. Zo gaat het nieuwe systeem werken op mobiele netwerken. Dat werkt veilig en sneller. Op het mobiele netwerk hebben hulpdiensten ook altijd voorrang. Daarnaast kunnen hulpdiensten het systeem gebruiken op een gewone mobiele telefoon of tablet.

Planning

De ontwikkeling van het nieuwe systeem zit nog in de voorbereidende fase. Het huidige C2000-systeem blijft net zolang werken tot het nieuwe systeem volledig functioneert.

Documenten