Europese afspraken over aanpak coronacrisis

De landen van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt om de coronacrisis samen aan te pakken. Er is een herstelfonds van € 750 miljard om EU-landen te helpen met de kosten van de crisis.

Europees corona-herstelfonds

EU-landen kunnen een beroep doen op een herstelfonds van € 750 miljard beschikbaar voor de kosten van de coronacrisis. Dat besloten de regeringsleiders van de EU-landen in juli 2020. De belangrijkste afspraken zijn:

 • Er is een fonds van 750 miljard euro.
  • Van dit bedrag is € 390 miljard is beschikbaar als subsidie. De andere € 360 miljard is voor leningen.
  • Landen moeten hervormingsplannen maken om geld te krijgen of lenen uit het hulpfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om de pensioenleeftijd, investeringen in infrastructuur en innovatie of de zekerheid voor mensen met een baan;
  • Landen kunnen in het uiterste geval aan de noodrem te trekken als er onvoldoende voortgang is bij de uitvoering van hervormingen.

Nederland heeft op 8 juli 2022 het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan ingediend bij de Europese Commissie.

Aanpassingen van bestaande regels

In april 2020 maakten de Europese ministers van Financiën al een aantal afspraken om de negatieve gevolgen van het coronavirus op de Europese economieën beperken:

 • Europese regels voor begrotingen tijdelijk niet gebruiken
  Besloten werd om de Europese begrotingsregels tijdelijk niet toe te passen. Normaal gesproken mag het begrotingstekort van een land niet boven de 3 % van het bruto binnenland product (bbp) uitkomen, en de staatsschuld mag niet meer dan 60 % van het bbp bedragen. Door de begrotingsregels tijdelijk niet toe te passen kunnen landen extra uitgaven en investeringen doen om nationale coronamaatregelen te financieren.
 • Overheden kunnen makkelijker staatssteun geven aan bedrijven
  De Europese staatsteunregels werden tijdelijk versoepeld zodat landen makkelijker bedrijven kunnen ondersteunen.
 • Europees noodfonds beschikbaar voor kosten door corona
  Onder bepaalde voorwaarden kunnen landen geld uit het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) lenen om directe en indirecte kosten voor gezondheidszorg, genezing en preventie tijdens de coronacrisis te financieren.