Vragen over Europese maatregelen

Welke Europese en internationale financiële maatregelen worden er genomen?   

 • De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van € 37 miljard voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dat geld komt ten goede aan de ondersteuning van de zorg, het MKB en de arbeidsmarkt.
 • Normaal gesproken mag het begrotingstekort van een land niet boven de 3 % van het bruto binnenland product (bbp) uitkomen, en de staatsschuld mag niet meer dan 60 % van het bbp bedragen. Deze Europese begrotingsregels bieden ruimte voor het doen van extra uitgaven omtrent corona. 
 • Europese staatsteunregels worden tijdelijk versoepeld zodat landen makkelijker bedrijven kunnen ondersteunen.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich soepeler opstellen bij bijvoorbeeld de financiële buffereisen waaraan banken moeten voldoen. Zo kunnen deze banken hun rol als financier van de economie blijven spelen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen.
 • De ECB koopt tot het einde van dit jaar voor € 120 miljard extra aan obligaties op, met een sterke bijdrage van bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het ook voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren. 
 • De ECB koopt tot het einde van dit jaar via het Pandemic Emergency Purchase Program voor € 750 miljard extra aan obligaties op. Het gaat daarbij om bedrijfs – en staatsobligaties. 
 • De ECB koopt tot het einde van dit jaar voor € 120 miljard extra aan obligaties op. Dat zijn voor een belangrijk deel bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren.
 • De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot € 40 miljard aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.
 • De EIB zorgt via bestaande middelen dat er geld beschikbaar is voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus. 
 • Het IMF heeft voor de korte termijn $ 50 miljard aan financiering beschikbaar die snel geleend kan worden aan landen die geraakt worden door het coronavirus.
 • De Wereldbank stelt versneld $ 14 miljard beschikbaar. Dat geld is bestemd om de zorg en het bedrijfsleven in getroffen landen te ondersteunen. 
 • Daarnaast blijven het IMF en de Wereldbank de wereldwijde economische situatie in de gaten houden en staan ze klaar om zo nodig meer hulp te bieden.
 • De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen beschikbaar om klanten te helpen met financiering. Dan gaat het met name om producenten en distributeurs van medicijnen en medische producten.