400 miljoen euro voor voucherkredietfaciliteit

De voucherkredietfaciliteit van €400 miljoen waarmee de overheid leningen verstrekt aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), is goedgekeurd door de Europese Commissie. De overheid leent hiermee geld aan SGR, die op haar beurt geld kan verstrekken aan reisorganisaties die anders in de problemen dreigden te komen doordat zij de reisvouchers aan reizigers moesten terugbetalen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat informeert vandaag de Tweede Kamer over de uitgewerkte voucherkredietfaciliteit.

Staatssecretaris Keijzer: “Pakketreizen werden vorig jaar massaal geannuleerd. Niet alleen de consument is hier de dupe van, ook de reisorganisaties hebben het ongekend zwaar. Zij moesten deze reizen terugbetalen aan de consument, maar hadden geen nieuwe reizen in het vooruitzicht. Als oplossing zijn de reisvouchers in het leven geroepen die een jaar geldig waren, die moeten nu worden terugbetaald. Om te zorgen dat dit niet tot onnodige faillissementen leidt, is de voucherkredietfaciliteit uitgewerkt. Zo kunnen uiteindelijk de reisorganisaties de vouchers terugbetalen aan de consumenten. Ik blijf me inzetten voor alle ondernemers, zodat wanneer er weer meer kan, zij weer kunnen doen waar ze het beste in zijn: ondernemen.”

Voucherregeling

Door de coronacrisis zijn sinds maart 2020 de mogelijkheden voor reizen beperkt. Pakketreizen die al geboekt waren, konden in overleg met de consument worden omgezet in vouchers. Met een voucher kunnen consumenten op een later moment een nieuwe reis boeken. Deze voucherregeling werd snel ontwikkeld door ANVR en SGR, voordeel was dat reisorganisaties niet in directe financiële nood kwamen omdat ze de reissommen niet meteen hoefden terug te betalen en reizigers geen financieel risico liepen bij de acceptatie ervan. Zo bleven consumenten beschermd tegen een eventueel faillissement van de reisorganisatie.

Nu de coronacrisis voortduurt, drukken de reisvouchers zwaar op de schuldenlast van reisorganisaties. Nieuwe boekingen blijven achter of er wordt helemaal niet meer geboekt. Door de aanhoudende coronapandemie is de mogelijkheid om de vouchers om te boeken naar een nieuwe reis beperkt. Vanaf half maart verloopt de 12 maanden termijn van de eerste vouchers die in maart 2020 zijn afgegeven en moeten de vouchers worden terugbetaald aan consumenten die geen nieuwe reis hebben geboekt. 

Toename kans op faillissementen

Een deel van de reisorganisaties geeft aan niet in staat te zijn om alle consumenten tijdig terug te betalen omdat er door de reisbeperkingen bijna geen boekingen zijn geweest die voor nieuwe omzet hebben gezorgd. De kans op faillissementen van reisorganisaties neemt toe. Consumenten kunnen bij een faillissement een beroep doen op SGR, maar SGR geeft aan dat wanneer er een te groot beroep op het garantiefonds wordt gedaan, ook zij uiteindelijk niet aan de verplichtingen kan voldoen. De voucherkredietfaciliteit biedt hiervoor een oplossing.

Voorwaarden

De voucherkredietfaciliteit is vormgegeven met SGR en afgestemd met ANVR. Reisorganisaties betalen consumenten de uitstaande vouchers terug en kunnen vervolgens indien nodig een lening aanvragen bij SGR. Reisorganisaties kunnen deze middelen alleen inzetten om de verstrekte vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen terug te betalen aan de consument. Het gaat om vouchers die zijn afgegeven onder de garantieregeling van SGR tussen 12 maart en 31 december 2020. Maximaal 80% van de waarde van de vouchers wordt door de regeling gefinancierd, reisorganisaties kunnen maximaal €50 miljoen krediet aangaan.

SGR voert de regeling uit. De voorbereidingen en de inrichting van de uitvoeringsorganisatie zijn begin dit jaar opgestart. SGR zal periodiek aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat rapporteren over de voucherkredietfaciliteit.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.