Aanvragen TVL vierde kwartaal 2021 kan vanaf maandag 20 december 2021

De Europese Commissie heeft de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het vierde kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021) goedgekeurd. Daarmee is de regeling definitief. Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf aanstaande maandagochtend (20 december 2021, 08:00 uur) een aanvraag doen voor TVL-subsidie. Dat kan via de website van RVO. [Update: de TVL is sinds 31 maart 2022 gesloten.]

De aangescherpte corona-maatregelen hebben grote gevolgen voor ondernemers en werkenden. Daarom heeft het kabinet de afgelopen weken het steunpakket fors uitgebreid en verlengd.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL Q4 2021 als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. In dat geval krijgt een ondernemer 100% subsidie voor het aandeel vaste lasten dat bij de sector hoort. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen is 550.000 euro. Voor niet-mkb-ondernemingen ligt het maximum op 600.000 euro. Ook is de staatssteungrens met ingang van TVL Q4 2021 verhoogd: van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Voor eerdere TVL-periodes geldt de maximale grens van 1,8 miljoen euro.

De aanvraagperiode van de TVL Q4 2021 loopt van maandag 20 december 2021, 08:00 uur tot en met vrijdag 28 januari 2022, 17:00 uur. RVO streeft ernaar om voor het einde van 2021 de eerste betalingen te doen.