Normering 2021

Afschrift van de brief van het College voor Toetsen en  Examens (CvTE) aan minister Slob overde  normering van de centrale examens in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021.

Normering 2021 (PDF | 2 pagina's | 147 kB)