Kamerbrief over stand van zaken zorg aan ouderen

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen rond de zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis. Hij gaat onder meer in op de stand van zaken van het programma Langer Thuis, de aanpak van de capaciteits- en wachtlijstproblemen in de verpleeghuiszorg, en de implementatie van het abonnementstarief Wmo 2015.

Kamerbrief over stand van zaken zorg aan ouderen (PDF | 19 pagina's | 1,1 mB)

Bijlagen