Tijdlijn corona 2020

November 2020: Verzwaring en verlenging van de gedeeltelijke lockdown

De maatregelen tegen het virus zijn niet voldoende om de besmettingen genoeg terug te dringen. De gedeeltelijke lockdown is daarom eind oktober verlengd en wordt begin november verzwaard. Halverwege november verlengt het kabinet de verzwaarde gedeeltelijke lockdown. Daarnaast besluit het kabinet dat het dragen van een mondkapje per 1 december wordt verplicht en komt er een vuurwerkverbod voor de jaarwisseling.

Verzwaring en verlenging van de gedeeltelijke lockdown

Overzicht gebeurtenissen