Tijdlijn corona 2021

November 2021: Meer coronamaatregelen en avondlockdown

De besmettingen lopen in alle regio’s, settingen en leeftijdsgroepen op. Het kabinet besluit daarom strenge generieke maatregelen in te zetten om contacten zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt op 2 november. Op 12 november wordt een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Op 26 november wordt de eerste avondlockdown aangekondigd waarbij bijna alles sluit om 17.00 uur. Tevens wordt op die datum door de minister van VWS in de maatregelenbrief aangekondigd dat de boostercampagne een extra impuls krijgt.

Meer coronamaatregelen en avondlockdown

Overzicht gebeurtenissen