Coronaprik voor kinderen

Deze coronaprik is bedoeld voor kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar met een medisch hoog risico. Zij hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door corona. Voor kinderen zonder medisch hoog risico is de coronaprik niet nodig. Het risico dat zij ernstig ziek worden door corona is laag.

Coronaprik bij medisch hoog risico

Kinderen met een medisch hoog risico kunnen een coronaprik krijgen. Dit geldt voor kinderen die door hun medische aandoening een grotere kans hebben om heel ziek te worden door corona. Bijvoorbeeld kinderen met een ernstige hartziekte, longziekte of een afweerprobleem. Zij krijgen een verwijzing van de kinderarts. Met deze verwijzing kan een afspraak gemaakt worden bij de GGD via 0800 7040.

Kinderdosering BioNTech/Pfizervaccin

Kinderen tot 12 jaar krijgen een aangepaste dosering van het BioNTech/Pfizervaccin. Deze kinderdosis heeft een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan de prik voor volwassenen. 

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen hetzelfde BioNTech/Pfizervaccin als volwassenen.

Andere prikken in korte tijd: geen probleem

Krijgt een kind naast de coronaprik nog een andere vaccinatie? Bijvoorbeeld de HPV-, BMR- of DTP-vaccinatie? Dat is geen probleem. Het is veilig om deze andere vaccinaties en de coronaprik in korte tijd te krijgen.

Coronaprik verkleint kans op ziekenhuisopname

Als een kind met een medisch risico een coronaprik krijgt, is de kans op ernstige ziekte door corona kleiner. En de kans dat het kind door corona naar het ziekenhuis moet, is ook kleiner.

Kind voorbereiden op coronaprik

Een coronaprik halen kan erg spannend zijn voor een kind. Het kennisinstituut Prosanetwork heeft daarom aanbevelingen en een infographic gemaakt waarin staat hoe ouders of verzorgers een kind kunnen voorbereiden op (corona)vaccinatie.

In het interview met kinderarts Piet Leroy staan tips voor het omgaan met prikangst bij kinderen, zodat een prik zonder pijn of angst kan verlopen. 

De 'Prikpraat' is een kort verhaal over hoe een vaccin werkt. En welke controlestappen er zijn voordat een vaccin aan kinderen gegeven mag worden. Bekijk het stripverhaal over vaccins voor kinderen (CBG-meb.nl).

Bijwerkingen

Een kind kan na de coronaprik bijwerkingen krijgen. Net als iedereen die een vaccinatie haalt. Deze bijwerkingen zijn meestal kort en mild. Bijvoorbeeld spierpijn of koorts. Ze verdwijnen na een paar dagen vanzelf. Bijwerkingen die het meeste voorkomen, zijn:

  • pijn op de plek van de prik
  • vermoeidheid
  • hoofdpijn
  • koorts
  • rode huid op de plek van de prik
  • spierpijn
  • koude rillingen