Corporate Governance Code

Goed bestuur van een beursgenoteerd bedrijf beschermt de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden. Gedragsregels hiervoor staan in de Corporate Governance Code. Beursgenoteerde bedrijven moeten deze code naleven.

Voordelen corporate governance

Goed bestuurde beursvennootschappen zijn belangrijk voor de economie. Voor de handel in aandelen van deze bedrijven en voor de hoeveelheid banen die er zijn. De Rijksoverheid heeft een aantal wetten gemaakt, zoals de Wet op het financieel toezicht. Het Burgerlijk Wetboek Boek 2 regelt het ondernemingsrecht. Daarnaast is er een code voor goed bestuur van beursgenoteerde vennootschappen.

Regels Corporate Governance Code

In de Corporate Governance Code staan regels voor de relatie tussen:

  • het bestuur;
  • de raad van commissarissen;
  • de (algemene vergadering van) mensen die aandelen hebben van beursgenoteerde bedrijven.

De Code is in opdracht van de markt opgesteld. In de Code staat verder onder meer:

  • hoe het bestuur uitleg geeft;
  • hoe het toezicht op het bestuur is ingericht;
  • dat vennootschap en bestuurders geen tegengestelde belangen mogen behartigen, en dat het ook niet zo mag lijken;
  • dat de raad van commissarissen de beloning van de leden van het bestuur bepaalt;
  • welke positie de mensen met aandelen hebben;
  • welke eisen gelden voor een interne audit functie en een externe accountant.

Pas toe of leg uit-regel

Beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om de Code na te leven. Zij moeten dit doen volgens de pas toe of leg uit-regel. Ze kunnen de codebepalingen 1 op 1 gebruiken. Volgen ze een regel niet? Dan moeten zij in het jaarverslag uitleggen waarom niet.

Naleving Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code controleert of en hoe beursgenoteerde bedrijven zich aan de Code houden. Ieder jaar schrijft de Monitoring Commissie een nalevingsrapport met haar conclusies. De Rijksoverheid heeft de Monitoring Commissie opgericht.