Moet ik me op mijn werkplek kunnen identificeren?

Iedere werknemer moet zich kunnen identificeren op het werk. Ook uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiairs. Hiervoor is een geldig identiteitsbewijs nodig. Ook mag u gebruikmaken van het Nederlandse of Europese rijbewijs.

Controles op de werkplek

De volgende instanties kunnen op uw werk controles houden:

  • de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  • de Vreemdelingenpolitie;
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
  • de Belastingdienst.

Is uw identiteit niet vast te stellen bij zo’n controle? Dan kunt u een boete krijgen. Het is ook mogelijk dat u mee moet naar het politiebureau.

Verlopen identiteitsbewijs

Verloopt tijdens de periode van uw arbeidsovereenkomst uw identiteitsbewijs? Dan hoeft u geen kopie van uw nieuwe identiteitsbewijs aan uw werkgever te geven. In de administratie van uw werkgever zit een afschrift van het oude document toen het nog geldig was. Dat is voldoende.