Advies over vergoeding kosten huishoudelijke hulp

Advies (2016/112) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over een vraag of volgens regelingen een vergoeding voor huishoudelijke hulp moet worden toegekend als de gemeente en het ABP daar geen grond voor zien.