Advies over verband tussen dienstverbandaandoening en schade ten gevolge van ontslag

Advies (2016/111) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over  een causaal verband tussen de dienstverbandaandoening van belanghebbende en de gestelde schade ten gevolge van zijn ontslag.