Advies over vergoeden van extra kosten drugsverslaving door PTSS

Advies (2017/102) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over het vergoeden van extra kosten die een drugsverslaving als gevolg van PTSS met zich meebrengt.