Advies over vanwege arbeidsongeschiktheid gemiste VVHO-vergoedingen

Advies (2017/111) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over schade door vanwege arbeidsongeschiktheid misgelopen VVHO-vergoedingen.