Advies over gedeeltelijke of volledige toerekening van schade

Advies (2018/031) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over gedeeltelijke of volledige toerekening van de schade.