Advies over re-integratie en schadebeperkingsplicht

Advies (2019/021) van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) aan de minister van Defensie. Het advies gaat over een verzoek tot schadevergoeding van een door een dienstverbandaandoening getroffen militair.